NHG-Standaard verdachte huidafwijkingen

NHG-Standaard verdachte huidafwijkingen

Huisartsen krijgen steeds vaker vragen over mogelijk kwaadaardige huidafwijkingen, daarom heeft de Nederlands Huisartsen Genootschap de NHG-Standaard verdachte huidafwijkingen ontwikkeld. 

Stappenplan

In deze standaard staan adviezen voor verdere diagnose, opvolging en beleid van de meest voorkomende vormen van huidkanker. Daarnaast wordt aandacht besteed aan kwaadaardige huidafwijkingen. Zo staat er in de standaard een stappenplan beschreven hoe het verschil tussen goedaardige en (pre)kwaadaardige huidafwijkingen te maken. Aan de hand van de kleur en het oppervlak bepaalt de huisarts tot welke mogelijke huidafwijking deze hoort. Met behulp van kenmerken en afbeeldingen van (pre)kwaadaardige huidafwijkingen en relevante lijst van mogelijke diagnoses, komt de huisarts tot een mogelijke diagnose. Bij een sterk vermoeden van hoogrisico basaalcelcarcinoom, hoogrisico ziekte van Bowen, plaveiselcelcarcinoom, kerato-acanthoom of melanoom verwijst de huisarts naar de dermatoloog.

Histopathologisch onderzoek

Het is belangrijk dat de huisarts bij een vermoeden van een (pre)kwaadaardige huidafwijking een weefselmonsters neemt door een zogeheten histopathologisch onderzoek te verrichten. Het weefselmonster bepaalt hoe het proces verder zal verlopen. Ook periodiek zelfonderzoek krijgt de nodige aandacht, om de kans op herhaling en nieuwe uitingen van huidkanker hiermee tijdig te kunnen opsporen.

NVDV

De standaard is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) om ervoor te zorgen dat het beleid aansluit bij het beleid in de tweede lijn.

Bron: NHG