PROMs voor eczeem

PROMs voor eczeem

Eczeem is een veelvoorkomende, chronische huidaandoening en kan de nodige lichamelijke ongemakken met zich meebrengen. Denk aan jeuk, pijn of een (over)gevoelige huid. Daarnaast kan eczeem van invloed zijn op iemands stemming. De fysieke huidklachten bekijkt en beoordeelt de arts, zoals de mate van roodheid of schilfering. De gemoedstoestand van iemand met eczeem wordt niet nader onderzocht.

Om toch een volledig beeld te krijgen van deze klachten kunnen vragenlijsten worden afgenomen. Deze vragenlijsten, PROMs (Patiënt Reported Outcome Measures), gaan over symptomen, zoals minder jeuk, of minder pijn. Maar het gaat ook over de impact op de kwaliteit van leven, zoals stemming of sociale contacten. PROMs bieden inzicht hoe met iemand met eczeem zich voelt. PROMs kunnen helpen om de behandeling beter af te stemmen op de persoonlijke situatie. En kan er zorg op maat gegeven worden.

Huidpatiënten Nederland, de Vereniging voor Mensen met Constitutioneel Eczeem (VMCE) en de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV) zijn gestart met een pilot voor het meten van PROMs bij patiënten met constitutioneel eczeem. Het Huidfonds ondersteunt dit initiatief en werkt mee aan deze pilot, want door het meten van PROMs kan de zorg voor mensen met eczeem worden verbeterd.

In de pilot vullen mensen met eczeem elf vragen in. Deze kan door de patiënt digitaal of op papier worden ingevuld.

De pilot wordt gedurende acht maanden uitgevoerd in zes dermatologische centra: twee zelfstandig behandelklinieken (ZBC), twee algemene ziekenhuizen en twee academische centra. De eerste centra zijn gestart met het invullen van de PROMs. Wij zijn benieuwd naar hun ervaringen!