Help mensen met een huidaandoening en doneer

Erkende goede doelen organisatie

Het Huidfonds is een erkende goede doelen organisatie die het belang van een gezonde huid onder de aandacht wil brengen. ‘Hou van je huid, zorg voor je huid’ is de boodschap die wij uitdragen. Om onze missie te volbrengen hebben we drie belangrijke doelstellingen voor ogen:

  • Voorkomen van huidaandoeningen door voorlichting;
  • Verbeteren van de zorg voor mensen met een huidaandoening;
  • Acceptatie van de huid die ‘anders’ is.

In Nederland hebben ruim 1,2 miljoen mensen een huidaandoening. Soms is dit van tijdelijke aard, maar meestal blijvend. Er kan sprake zijn van jeuk of pijn, maar ook van schaamte omdat deze huid ‘anders’ is. Het Huidfonds wil dit bespreekbaar maken en zet zich vol passie in om de kwaliteit van leven voor deze mensen te verbeteren.

Om onze doelen te verwezenlijken voeren we campagnes, organiseren we fondsenwervende evenementen, geven we voorlichting en informatie over de huid en doen we gericht onderzoek. Daarnaast brengen we huidprofessionals en mensen met een huidaandoening met elkaar in verbinding om verbeteringen aan te brengen in de huidzorg.

  • Als iedereen zich bewust wordt van het belang van een gezonde huid;
  • Als we bepaalde huidproblemen kunnen voorkomen;
  • Als we elkaar zien zoals we zijn, niet zoals we eruitzien.

Met behulp van donateurs, bedrijfspartners, ambassadeurs en vrijwilligers zetten wij de huid op de kaart. Wil je ook meedoen? Steun ons dan!