Start publiekscampagne Geef gerust aan een Erkend Goed Doel

Start publiekscampagne Geef gerust aan een Erkend Goed Doel

De campagne ‘Geef gerust aan een Erkend Goed Doel’ speelt in op behoefte van donateurs om te weten dat donaties goed besteed worden.

Vanaf 19 oktober zijn er 500 Erkende Goede Doelen in Nederland. Huidfonds is hier één van. Deze mijlpaal is het startschot voor de landelijke publiekscampagne ‘Geef gerust aan een Erkend Goed Doel’. De campagne, een initiatief van de goededoelensector, speelt in op de behoefte van donateurs om te weten dat donaties goed besteed worden

Wat houdt de campagne ‘Geef Gerust’ in?

Kernboodschap van de campagne is dat je als donateur gerust kunt geven aan een Erkend Goed Doel. Zij voldoen namelijk aan strenge kwaliteitseisen, toezichthouder CBF controleert dit. Als donateur kun je er daarom van uitgaan dat een Erkend Goed Doel bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met iedere euro en hierover verantwoording aflegt.

Je herkent een Erkend Goed Doel aan het logo, en vindt ze terug via de nieuwe website geefgerust.nl. Daar vind je ook meer informatie over bijvoorbeeld de kwaliteitseisen.

Waarom deze campagne?

Met de campagne willen de initiatiefnemers het donateursvertrouwen verder versterken door de bekendheid van de Erkenning te vergroten. De Erkenning draagt namelijk bij aan een professionele, ‘schone’ en impactvolle goededoelensector. Met de Erkenning leggen goede doelen zichzelf strenge kwaliteitscriteria op. Hierdoor kunnen zij hun werk professionaliseren en maatschappelijke impact vergroten.

Over de campagne

De campagne Geef Gerust is een initiatief van de goededoelensector en is ontwikkeld door de brancheorganisaties Goede Doelen Nederland, Nederland Filantropieland en het CBF als toezichthouder goede doelen. De campagne is mede gefinancierd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Meer weten over de kwaliteitseisen en de controle door het CBF? Kijk op Geef gerust.