Huidfonds werkt samen aan totstandkoming ZonkrachtActiePlan | samen sterker tegen huidkanker

Huidfonds werkt samen aan totstandkoming ZonkrachtActiePlan | samen sterker tegen huidkanker

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft recentelijk een project gehonoreerd om krachten te bundelen en, in analogie met het Hitteplan, te komen tot een ZonkrachtActiePlan.

Het doel is hiervan om de trend in de huidkankerincidentie keren, door samen verstandig zongedrag te stimuleren.

Er zijn veel veldpartijen, waaronder Huidfonds betrokken bij huidkanker, maar die trekken nog niet optimaal samen op wat betreft publiekscommunicatie, acties, kennisdeling, taakverdeling en onderzoek.

Vandaag op 14 december is de eerste stap gezet.