Huidkankerdag 2017

Huidkankerdag 2017

Op zaterdag 20 mei 2017 vindt de Huidkankerdag plaats. Die dag willen we meer bewustwording creëren bij het grote publiek voor huidkanker en alles wat er toe bijdraagt dat mensen hun huid beter beschermen tegen de zon en vaker controleren op zonbeschadigingen.

Op die dag zullen veel dermatologische klinieken hun voordeur openen om voorlichting te geven en mensen na te kijken op huidkanker of voorlopers daarvan. Verschillende ziekenhuizen en klinieken openen 20 mei van 10.00 – 13.00 uur hun deuren en geven voorlichting over huidkanker. Degenen die zich van te voren opgeven kunnen dan tevens hun huid laten nakijken op huidkanker.

Inschrijving

Inschrijving huidkankerdag is mogelijk vanaf 19 april tot 8 mei 2017.
Kijk voor meer informatie en aanmelding op http://www.huidkankerdag.nl/

Huidkanker

Het aantal patiënten met huidkanker blijft stijgen. De drie vormen van huidkanker die het meest voorkomen zijn basaalcelcarcinoom, plaveiselcelcarcinoom en melanoom.

Goede voorlichting

Jantine van`t Klooster (directeur-bestuurder Huidfonds): “Huidkanker kan ontstaan door een overmatige blootstelling aan ultraviolette (UV) straling. Zonblootstelling bij kinderen tot 15 jaar, verhoogt de kans om op latere leeftijd huidkanker te krijgen. Wanneer iemand in zijn leven vaker verbrandt, neemt de kans op huidkanker ook toe. Met goede voorlichting en maatregelen (zoals je huid insmeren, UV werende kleding dragen en uit de zon blijven) zijn bepaalde vormen van huidkanker te voorkomen. Voor deze bewustwording zetten wij ons bij het Huidfonds elke dag in.”

UV-bescherming bij kinderen

Op dit moment voert het Huidfonds praktijkgericht onderzoek uit bij kinderdagverblijven. Het onderzoek richt zich op het vergoten van kennis over huidkanker en hoe je met specifieke maatregelen huidkanker kunt voorkomen. Het Huidfonds wil de awareness van goede zonbescherming vergroten en ervoor zorgen dat ouders en verzorgers, leidsters van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven, maatregelen nemen en zonbescherming bij kinderen bevorderen.

Meer informatie over projecten van het Huidfonds >

Meer informatie over huidkanker >