Over ons

Missie

Onze missie is om bij iedereen de liefde voor de huid te laten ontstaan. Je huid is immers het grootste orgaan van je lichaam en heeft grote impact op hoe je je voelt en hoe je denkt te worden gezien door anderen. Wanneer is onze missie geslaagd? Als we elkaar zien zoals we zijn, niet zoals we eruitzien. ‘Hou van je huid, zorg voor je huid!’ is de boodschap die wij uitdragen.

Doelstellingen

Om onze missie te volbrengen, hebben wij drie belangrijke doelen voor ogen:

  • Voorkomen van huidaandoeningen door voorlichting;
  • Verbeteren van de zorg voor mensen met een huidaandoening;
  • Acceptatie van de huid die ‘anders’ is.

Om onze doelen te verwezenlijken voeren we campagnes, organiseren we fondsenwervende evenementen, geven we voorlichting en informatie over de huid en doen we gericht onderzoek. Daarnaast brengen we huidprofessionals en mensen met een huidaandoening met elkaar in verbinding om verbeteringen aan te brengen in de huidzorg.

Organisatie

Ons team


Jantine van ’t Klooster, directeur-bestuurder


Anke van den Berg, office manager


Lianne Duijs, projectmanager


Marleen Birkhoff, marketing communicatie manager

Raad van Toezicht

Frank van de Peppel, voorzitter
Bart Hesselmans
Diena Halbertsma
Wouter van de Poel

Vrijwilligers en Stagiaires

Ieder jaar worden we ondersteund door vrijwilligers en stagiaires, zij leveren een positieve en belangrijke bijdrage aan de realisatie van onze missie.

ANBI-gegevens

Statutaire titel: Stichting Nationaal Huidfonds

Publieke of werknaam: Huidfonds

RSIN: 815814975,  BTW nummer: NL815814975B01
KvK: 411 84 634

Erkend Goed Doel

Het Huidfonds is een Erkend Goed Doel. Dat betekent dat wij voldoen aan de strenge kwaliteitseisen die hieraan zijn gesteld. Toezichthouder CBF controleert dit.

Lees meer informatie op geefgerust.