Privacy

Stichting Nationaal Huidfonds respecteert de privacy van elke gebruiker en zal alle informatie vertrouwelijk behandelen. Stichting Nationaal Huidfonds volgt hierbij de richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). Stichting Nationaal Huidfonds draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wanneer je je aanmeldt als donateur of aanmeldt voor de nieuwsbrief vragen wij je om een aantal gegevens in te vullen. Wij gebruiken deze gegevens om je aanvraag van informatie, deelname, aan- of afmelding te registreren en te verwerken.

Stichting Nationaal Huidfonds zal je gegevens niet aan derden verstrekken (lees verkopen, verhuren of weggegeven) zonder je voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Stichting Nationaal Huidfonds kan in de toekomst besluiten deze privacyverklaring te wijzigen indien zij bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens zal gaan verwerken en/of deze gegevens aan derden zal verstrekken die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring.

Stichting Nationaal Huidfonds zal de gebruikers van de website hierover via de website informeren.

Als je vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Stichting Nationaal Huidfonds kun je contact opnemen via het contactformulier.