Vacature lid Raad van Toezicht

Vacature lid Raad van Toezicht

Huidfonds

Het Huidfonds is een erkende goede doelen organisatie die het belang van een gezonde huid onder de aandacht wil brengen. ‘Hou van je huid, zorg voor je huid’ is de boodschap die wij uitdragen. Om onze missie te volbrengen hebben we drie belangrijke doelstellingen voor ogen:

 • Voorkomen van huidaandoeningen door voorlichting
 • Verbeteren van de zorg voor mensen met een huidaandoening
 • Acceptatie van de huid die ‘anders’ is

Hoe doen we dit?

Om onze doelen te verwezenlijken voeren we campagnes, organiseren we fondsenwervende evenementen, geven we voorlichting en informatie over de huid en doen we gericht onderzoek. Met behulp van donateurs, bedrijfspartners, ambassadeurs en vrijwilligers zetten wij de huid op de kaart. Wil je met ons meedoen?

 Het Huidfonds bestaat uit een gepassioneerd team van medewerkers, een Raad van Toezicht en een enthousiaste directeur-bestuurder. Wij zijn een kleine organisatie met een grote ambitie en droom. Het Huidfonds is per direct op zoek naar:

 

Lid Raad van Toezicht, medische achtergrond

 

De verantwoordelijkheid voor de dagelijkse leiding van het Huidfonds berust bij de directeur-bestuurder. Hierop wordt toezicht gehouden door de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit 4 leden. Dit team werkt goed samen en vult elkaar aan met elk een eigen expertise (fondsenwervend, financieel, IT/online, patiënten perspectief). Het Huidfonds zoekt nu een vijfde lid met een medisch profiel.

De Raad van Toezicht houdt toezicht en werkt samen met de directeur-bestuurder aan de verdere ontwikkeling en groei van het Huidfonds. De Raad van Toezicht komt minimaal 4 keer per jaar bij elkaar. De leden van de Raad van Toezicht krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Reiskosten kunnen eventueel wel vergoed worden.

De bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten. De Raad van Toezicht kent de volgende taken:

 • Integraal toezicht houden
 • Goedkeuren van jaarverslag, jaarrekening, begroting, meerjarenbeleidsplannen
 • Goedkeuren van statutenwijzigingen en ontbinding van het Huidfonds
 • Klankbord en adviseur zijn van de directeur-bestuurder
 • Vervullen van de werkgeversrol van de directeur-bestuurder
 • Vertegenwoordigen van het Huidfonds

Jouw profiel

 • Je ziet makkelijk de grote lijnen, op strategisch niveau zie je de kansen en mogelijkheden voor het Huidfonds en kan dit vertalen naar adviezen voor de directeur-bestuurder
 • Je bent in staat om samen te werken met de andere teamleden
 • Je bent onafhankelijk en hebt geen belangen bij het Huidfonds
 • Je hebt medische ervaring, bij voorkeur gespecialiseerd in huidaandoeningen
 • Je beschikt over een relevant netwerk
 • Je hebt affiniteit met het Huidfonds en onze missie en doelstellingen

Interesse?

We ontvangen je sollicitatie bij voorkeur digitaal via sollicitatie@huidfonds.nl.

 

klik hier voor de pdf versie van de vacature